Duizelt het je in je hoofd van alle toegelichte navigatiemethoden? Geen paniek want met Rally Experience kan iedereen op pad! De rallyroutes bestaan uit meerdere etappes en bij elke navigatiemethode staat ook de uitleg toegelicht.

Ga jij de Rally Experience uitdaging aan?

Bol-Pijl

Het bol-pijlsysteem is een grafische weergave van de verkeerssituatie: uw voertuig is het bolletje, het pijltje geeft de richting aan die u dient te volgen. Losse puntjes geven verkeerslichten weer. Als bij een situatie geen aanwijzing wordt gegeven volgt u de (doorgaande) weg die u berijdt.

Fotoroute

Tijdens de fotoroute is de verkeerssituatie weergegeven door middel van een foto. Het bol-pijlsymbool geeft de rijrichting aan: jouw voertuig is het bolletje, het pijltje geeft de richting aan die je dient te volgen.

Ingetekende lijn

Bij het rally rijden wordt vaak gebruik gemaakt van topografische kaarten. De uitzetter heeft verschillede mogelijkheden om de te rijden route op de kaart aan te geven.

De ingetekende lijn is de meest eenvoudige methode. De route is op de kaart ingetekend door middel van een (zwarte) lijn. Soms zijn er meerdere kaarten nodig om de route uit te zetten. Het overgangspunt van de ene naar de andere kaart is op beide kaarten aangegeven.

Baril: Ingetekende lijn met barricades

Op de kaart is de route ingetekend door middel van een ‘ingetekende lijn’. De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te worden in voorwaartse richting. De genummerde dwarsstreepjes op de lijn zijn barricades. Het weggedeelte onder een barricade mag niet worden bereden.

Omdat zoveel mogelijk van de lijn bereden moet worden, moet het overgeslagen deel zo kort mogelijk zijn. Hiervoor gaat u de laatste samenkomst van wegen voor de barricade van de ingetekende lijn af. En u komt terug op de ingetekende lijn (in voorwaartse richting) op de eerste samenkomst van wegen na de barricade. De ‘omweg’ die u hiervoor maakt, dient zo kort mogelijk te zijn.

Blinde lijn

Blinde lijn is voor de navigatieprofessional, op de pagina is de route ingetekend door middel van een ‘ingetekende lijn’. De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te worden in voorwaartse richting. De uitzetter heeft bij de blinde lijn de topografische kaart onder de blinde lijn weggehaald zodat alle vaardigheden van de navigator aangesproken worden. Meten = Weten.

Punten of Pijlen kortste route

Deze navigatiemethode vraagt iets meer vaardigheden van de navigator. Er zijn door de uitzetter een aantal genummerde punten of pijlen op de topografische kaart geplaatst. Deze punten verbindt de navigator tot een ingetekende lijn. De tussen de punten of pijlen ingetekende route moet zo kort mogelijk zijn.  

Kompaspunten

Bij deze navigatiemethode plaatst de uitzetter punten op de landkaart. Bij de punten wordt aangegeven vanuit welke windrichting je dit punt moet benaderen en vanuit welke windrichting je dit punt ook weer verlaat. Ook hier maak je de kortste route tussen de punten.

Grensbenadering

Bij deze navigatiemethode is de dikke zwarte lijn op de topografische kaart de GRENS. Je navigeert zo dicht als mogelijk langs de grens om de meest efficiënte route te rijden.